Handstand Online Retreat

[English below]

Chcesz nauczyć się stać na rękach? Zapraszam na warsztat ONLINE, na którym dowiesz się wszystkiego, co niezbędne, aby bezpiecznie balansować do góry nogami!Warsztaty są skierowane do osób, które:* nigdy nie stały na rękach
* mają problem z ustawieniem ciała, stabilnością, znalezieniem balansu
* potrafią parę sekund ustać na rękach (bez ściany), ale szybko tracą równowagę
* są nauczyciel(k)ami jogi, bądź innych form ruchu, i szukają inspiracji i wskazówek jak uczyć innych stania na rękach.Będziemy pracować nad…

FUNDAMENTAMI
SIŁĄ
BALANSEM
****************

CO DOSTAJESZ W RAMACH PAKIETU WARSZTATOWEGO?

✔ dostęp LIFETIME do mojego kursu online w języku polskim na www.handstandworks.com (regularna cena: 382 pln)

✔ dwa godzinne spotkania ze mną, czyli warsztaty online (regularna cena warsztatu stacjonarnego to 180-220 zł)

✔ indywidualne wskazówki ode mnie po tygodniu i 2 tygodniach ćwiczeń✔ bonusowe niespodzianki 


Warsztaty online poświęcimy budowaniu fundamentów do praktyki stania na rękach. W planie m.in.:

*nauka prawidłowej rozgrzewki oraz rozluźnienia po treningu*praca nad prawidłowym ustawieniem ciała, siłą, wyczuciem balansu

*nauka prawidłowej pracy trzonu (core)

*ćwiczenia przy ścianie oraz bez jej pomocy, praca samodzielna z nastawieniem na skuteczność, ale też bezpieczeństwo praktyk

*wyjaśnienie prawidłowego ustawienia obręczy barkowej w staniu na rękach i ćwiczenia na otwarcie barków

Podczas warsztatów i w trakcie samodzielnych eksploracji kursu online będziesz pracować nad zwiększeniem pewności siebie i oraz świadomości swojego ciała. Nauczysz się wykonywać ćwiczenia, które pomogą Ci zjednoczyć ciało i umysł i stworzyć solidną podstawę do stania na rękach. Będziesz pracować samodzielnie, otrzymasz jednak dostęp do grupy online, w której będę się komunikować z grupą warsztatową, aby stworzyć atmosferę pełną wsparcia i wzajemnej troski, odpowiedniej na każdych poziomach zaawansowania.

Koszt warsztatu: 249 zł
(regularna cena całego pakietu: 602 zł)

Dostępne terminy:1. 7.11 + 21.11 – zapisy od 29.10


Jak się zapisać?

Wyślij do mnie maila na contact@martawitecka.com ✨🤸‍♂️

Zastrzegam sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby osób.

🤸‍♂️
🤸‍♂️
🤸‍♂️

English:
Do you want to learn how to do a handstand? I invite you to this ONLINE retreat, where you will learn everything necessary to balance safely upside down!The workshops are aimed at people who:

* never stood on hands
* have problem with alignment, stability, finding balance
* can stand on their hands for a few seconds (without a wall), but quickly lose their balance
* are teachers of yoga, or other forms of movement, looking for inspiration and guidance on how to teach others to stand on hands.We will work on …

FOUNDATIONS
STRENGTH
BALANCE
****************

WHAT DO YOU GET WITH THE RETREAT PACKAGE?

✔ access to my online course in English at www.handstandworks.com (regular price: 83 EUR)

✔ two-hour meetings with me, i.e. online workshops (the regular price of a stationary workshop is 48 EUR)

✔ individual tips from me after a week and 2 weeks of exercise

✔ bonus surprises;)


We will devote the online workshops to building the foundations for the practice of handstand. The plan includes:

* learning the correct warm-up and relaxation after training

* working on the correct positioning of the body, strength, sense of balance

* learning the correct operation of the core

* exercises against the wall and without the wall, independent work with focus on effectiveness, but also the safety of the practice

* explanation of the correct positioning of the shoulder girdle in a handstand and exercises for opening the shoulders

During the workshops and during the self-exploration of the online course, you will work on increasing your confidence and awareness of your body. You will learn to perform exercises that will help you unite your body and mind and create a solid foundation for doing handstands. You will work independently, but you will have access to an online group where I will communicate with the workshop participants to create an atmosphere of support and mutual care, suitable for all skill levels.

The cost of the online retreat: 59 EUR
(regular price of the whole package: 131 EUR)

Available dates:

14.11-28.11

How to sign up?

Send me an email to contact@martawitecka.com and I’ll send you all the details! ✨

I save the right to cancel the workshop if there’s not enough registered participants.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s